Miksi olemme olemassa?

Haluamme toiminnallamme edistää luontomatkailun ja ohjelmapalvelujen laatua ja turvallisuutta. Toimimme yhteistyössä Suomen Luontomatkailuliiton, alan oppilaitosten ja muiden yhdistysten kanssa. Kouluttautumalla, vaikuttamalla ja verkostoitumalla saamme alallemme näkyvyyttä ja meille tärkeitä asioita eteenpäin.

Sulo ry on laatimassa suosituksia vastuullisen luontomatkailun järjestämiseksi.

Suosituksissa huomioidaan mm.:

Kestävän kehityksen mukainen toiminta

Eettisen toiminnan periaatteet

Sosio-kulttuuriset näkökohdat (mm. kotimaisuus ja paikallisuus)

HALLITUKSEN KOKOONPANO 2022-2023

Varsinainen jäsen  Varajäsen
Satu de Weerd Puheenjohtaja Oskari Nuottamo
Marjo Pääkkö Varapuheenjohtaja Mika Railo
Annu Huotari Sihteeri Katja Koskinen
Inu Pelli Jäsen Keijo Saarijärvi
Jonna Granroth Jäsen Julia Loukia
Timo Repo Jäsen Antti Brax

Sulon suloisaa historiaa… 

Jäljet vievät vuoteen 1998. Tuona keväänä silloinen Eerikkilän luopas-kurssi järjesti opintojensa yhteydessä ensimmäisen Pro-Guide tapahtuman Eerikkilän urheiluopistolla. Tiedettiin Suomen Opasliiton (cityoppaat) ja Eräoppaat ry:n (Lappi/ Rune Leskinen) olemassaolo, keskustelutilaisuudessa Havelan Hanna-Leena kertoi uudesta, silloin vielä nimeltään Karkun eräoppaat -yhdistyksestä (Sisä-Suomen erä-ja luonto-oppaat ry). Huhupuheita oli myös Suomen eräoppaat ry:stä mutta varmuutta sen toimivuudesta ei ollut.

Suurimmaksi osaksi eteläiseltä alueelta olleina luoppaina meistä tuntui vieraalta ajatukselta profiloitua oman toimialueemme ulkopuolelle. Järjestäytymistä kuitenkin kaivattiin ja Etelä-Suomessa tuntui kasvumahdollisuuksia olevan. Käydyissä keskusteluissa kävi selväksi alan toimijoiden, että alan oppilaitoksien oppilaiden suunnalta kuinka kirjava toimialamme on, tyytymättömyys vaikutti olevan suurta. Linjattomuus palkkauksissa, yhtenäiset toimintamallit puuttuivat, eriarvoisuutta esiintyi monessakin asiassa, tutkintotoimikunnan työskentelystä ei juurikaan tiedetty muuta kuin että se oli jotenkin ”salaisuuksien verhoissa”. Alalla ei ollut järjestäytynyttä selvää organisaatiota mistä ottaa kiinni. Aihioita oli siis useita.

Tällöin syntyi ajatus uuden opasyhdistyksen perustamisesta. Perustamisajatukseen varmasti vaikuttivat myös hyvin sujunut Pro-Guide sekä ryhmämme aktiivisuus, itsetunto ja usko tekemiseen oli hyvin vahva. Suuriakin visioita yhdistyksen toiminnasta ja laajentumisesta maalailtiin taivaanrantaan. Eerikkilä sidonnaisuudesta löytyy myös syy miksi yhdistyksen kotipaikka on säännöissä Tammela.

Loppuvuosi1998 kului asioiden hauduttelussa sekä alalle asettuessa. Eerikkilässä pidimme kokouksen 16-17.2.1999 missä todettiin käytyjen keskustelujen pohjalta uuden yhdistyksen olevan tarpeellinen. Tällöin työnimenä oli ”Finnish Outdoor Activities Society”.

Sovittiin valmistelevasta työryhmästä (Tekninen koordinointi/ Stefan Blomqvist, Markku Kallama, Kilpailut/Iiro Kakko, Osku Kiviniemi, Vaellukset/ Hanna Kuusela, Tiedotus/Jouni Laaksonen, Tapahtumat/ Anne Peltola ja Toni Vaartimo).

Miksi työryhmä? Selviää alla olevasta.
Tavoitteeksi asetettiin, että Vuokatin Pro-Guidessa 1999 voisimme esitellä uuden yhdistyksen toimintamallin. Yhdistyksen ideologia oli varsin kunnianhimoinen ”tulee toimimaan voimakkaasti jäseniään palvelevasti tiedonsaannin, jatkokoulutuksen, kilpailutoiminnan, varustetietouden, retkien/ vaelluksien, yhteystietojen, fasiliteettien ja tapahtumien keskitettynä lähteenä”. Tavoite oli olla jäseniensä etujärjestö muiden alan yhdistyksien rinnalla vaikuttaen alan yrittäjiin sekä parantaa elinkeinontoiminnan edellytyksiä luontoalalla.

Yhdistys perustetaan
Alkoi sääntöjen kirjoitus, selvityksiä, työtä riitti ja aikataulu oli kireä. Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 16.4.1999 klo 1800 Kahvila Rosan kabinetissa Espoon Lähderannassa. (Tätä vanhaa ”ostaria” ei ole enää olemassa).

Koollekutsujana sain toivottaa tervetulleiksi perustamiskokoukseen saapuneet:
Reino Korpi/ Seikkailun Jäljet, Markku Kallama/ Muut Taa oy, Kai Pihlström/ Kaikuva oy, Markus Rask / Hii-Pat oy, sekä erä-ja luonto-oppaat Tiia Toivola ja Hanna Kuusela.

Kokouksessa päätettiin yhdistyksen nimeksi Suomen Luonto- ja ohjelmapalvelut ry mikä jatkossa tarkentui Suomen luonto- ja ohjelmapalveluyrittäjät ry:ksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin koollekutsuja, varapuheenjohtajaksi Markku Kallama sekä jäseneksi Hanna Kuusela. Muut hallituspaikat tultaisiin täyttämään yhdistyssääntöjen ja nimen vahvistamisen jälkeen. Kokous päättyi klo 1930 ja Sulon lähtölaukaus oli virallista.

Suomen Luonto- ja ohjelmapalveluyrittäjät ry merkittiin Patentti ja rekisterihallituksen tietokantaan, näin Sulo ry:stä tuli samalla oikeustoimikelpoinen keskustelukumppani viranomaisiin ja muihin toimijoihin nähden.

22.9.1999 haimme Suomen Opasliiton jäseneksi. Opasliiton ”erätoimikunnassa” olivat jo Karkun eräoppaat, Eräoppaat ry. Merenkurkun luonto- ja eräoppaat liittyivät aikanaan mukaan myös. Ajatus tällöin oli että Opasliiton kautta saisimme lisää jämäkkyyttä ja linjaa toimialallemme. Seuraavat vuoden osoittivat että oli tullut aika siirtyä eteenpäin mikä puolestaan synnytti monien vaiheiden jälkeen Suomen Luontomatkailuliiton. Sulo ry erosi Suomen Opasliitosta 8.2.2005 kytkeytyen vastavuoroisesti opasyhdistyksien muodostamaan luontoalan neuvottelukuntaan. (nyk. Suomen Luontomatkailuliitto).

Sulon tie on ollut mielenkiintoinen ja vaihteleva kaikkine polkujen mutkineen, ylä- ja alamäkineen, niinkuin yleensä yhdistystoiminta Suomessa on. Vuosia taaksepäin tarkastellessa voidaan kuitenkin todeta Sulo ry:n olevan elossa ja vieläpä vahvasti. Tästä kiitos lankeaa vuosien varrella mukana olleille sekä edelleen aktiiveina oleville vanhoille että uusille jäsenille. On ollut sydäntä lämmittävää seurata Sulon elämää ja huomata kuinka osaavia ja hienoja ihmisiä yhteinen asia kokoaa ympärilleen, ihmisiä jotka haluavat tuoda ammattitaitonsa esiin ja profiloitua Sulolaisena.

Sulo ry on Suomen aktiivisin ja suurin erä- ja luonto-opasyhdistys kun mittarina pidetään yrittäjyyttä. Alkuperäisistä tavoitteistakin osa on realisoitunut. Tänä päivänä kukaan ei enää kyseenalaista yhdistyksen tarpeellisuutta. Paljon on vielä työtä tehtävänä ja uusia polkuja kuljettavana. Tarvitaan meidän kaikkien panosta jotta toimialamme selviää tulevaisuuden haasteista voittajana.

On hienoa todeta ääneen ylpeydellä ”Olen Sulo ry:n jäsen!”

Muistelijana Eppu

Sulo ry:n puheenjohtajuudet:
1999-2005 Stefan Blomqvist (7v.)
2006-2007 Arto Keinänen (2v.)
2008-2011 Susanne Toivanen (4v.)
2012 Markku Janhonen (1v.)
2012-2017 Stefan Blomqvist (5v.)
2018 Erja Niemelä (1v.)
2019-2020 Julia Loukia (2v.)
2021- Satu de Weerd