Hallituksen suositus asiakasryhmien melontatilaisuuksiin
9/2015 alkaen

Vastuullinen ohjaaja helpoissa olosuhteissa ja pienille ryhmille (1-16 pax)

Vaatimukset: EPP2-taitokoe ja melontaohjaaja suoritettuna kahden vuoden sisällä ja/tai säännöllistä omien melontataitojen ylläpitoa ja kehittämistä, sekä säännöllisesti vesillä ryhmien kanssa (ohjauspäiväkirja)

Vastuullinen ohjaaja vaativammissa olosuhteissa (Isojen ryhmien, yli 16 pax, avovedessä/isommat selkävedet ja virtaavassa vedessä)

Vaatimukset: EPP3-taitokoe suoritus kajakilla ja/tai  avokanootilla  ja säännöllistä omien melontataitojen ylläpitoa ja kehittämistä, sekä säännöllisesti vesillä ryhmien kanssa (ohjauspäiväkirja)

Sulo ry suosittelee myös melontaopas-kurssin suorittamista varsinkin jos toimijan tuottamat melontatapahtumat sisältävät vaativammissa olosuhteissa tapahtuvaa asiakkaiden melotusta (virtavedet, isommat sisävedet, merialueet).

Suositus: kajakkiyksiköissä kahdeksaa asiakasta kohti on vähintään yksi ohjaaja.

Suositus: avokanoottikaksikoissa kahdeksaa kanoottia (16hlöä) kohden on vähintään yksi ohjaaja helpoissa olosuhteissa.

Suositukset ovat minimitasoja ja ne on aina kohdennettava keliolosuhteisiin, melonnan vaativuuteen sekä melotettavien melontataitoihin.

Vastuullisten melonnan ohjaajien kaikissa tapauksissa on oltava tietoinen melontaturvallisuuden neuvottelukunnan antamasta melonnan turvallisuusohjeen (2012) sisällöstä ja sitoutuen toimimaan ohjeiden periaatteiden mukaisesti.

NIL ja BCU tasot sovelletusti vastaaviin EPP-tasoihin.